Ανακαίνιση στο διαμέρισμα. Πότε χρειάζεται άδεια;

anakainisiΠολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ανακαίνιση στο διαμέρισμα μας, ή μερεμέτια, αλλά προβληματιζόμαστε αν χρειάζεται κάποια άδεια από την πολεοδομία. Πρώτα από όλα πρέπει να κατανοήσουμε σε τί χρησιμεύει η άδεια.

Η άδεια δόμησης χρησιμεύει ώστε να κατυχυρώνει νομικά τους χώρους της κτιριακής μας κατασκευής περιγράφοντας τους με το εμβαδόν και τη χρήση τους. Η κατοχυρωμένη χρήση, διαστάσεις και διαρρύθμιση του κτιρίου ή διαμερίσματος, είναι αυτή που αναφέρεται στην άδεια, ασχέτως από το βάθος χρόνου για το οποίο υφίστανται οι αλλαγές.

Αλλαγές στα ανωτέρω μεγέθη χωρίς κάποια τεχνική περιγραφή, και αντίστοιχη καταβολή ενσήμων στο ΙΚΑ και φόρων, θεωρείται αυθαιρεσία και αφήνει έκθετο στον ιδιοκτήτη,  σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαιοπραξία, σύμφωνα με το νόμο περί αυθαιρέτων, ή σε καταγγελίες από τρίτους.  Διώκεται δε ως πλημμέλημα με αυστηρές χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης  για ιδιοκτήτες και εργολάβους.

Πώς γίνεται λοιπόν να είμαστε νομικά καλυμμένοι; Να φροντίζουμε για την έγκαιρη έκδοση της σωστής άδειας, η οποία θα περιγράφει τις εργασίες που θα κάνουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις δικαιούμαστε να νομιμοποιήσουμε εκ των υστέρων τις αλλαγές στο κτίριο ή στο διαμέρισμα, με άδεια νομιμοποίησης, εφόσον δεν παραβιάζονται πολεοδομικά μεγέθη δόμησης.

Άδεια δόμησης χρειάζεται γενικά σε κάθε αλλαγή χρήσης σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο ως προς τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης (δηλαδή περισσότερα τετραγωνικά ή περισσότερες θέσεις στάθμευσης). Γι’ αυτό διαφορετική διαμερισμάτωση, δηλαδή μετατροπή ενός διαμερίσματος σε δύο για παράδειγμα, χρειάζεται συνήθως άδεια δόμησης. Επίσης άδεια δόμησης χρειάζεται σε περίπτωση δυσμενέστερων φορτίων ή αλλαγών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Για διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση ενός διαμερίσματος, δηλαδή την τροποποίηση των εσωτερικών χώρων ενός διαμερίσματος, όπως αλλαγή στις θέσεις των δωματίων,  πάμε με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας , εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού.

Για διασκευή εσωτερικών χώρων μπορούμε να πάμε μόνο με τη διαδικασία της 48ωρης ενημέρωσης της υπηρεσίας δόμησης και της αστυνομίας. Για παράδειγμα αν κατασκευάσουμε με μια γυψοσανίδα που δεν ανεβαίνει μέχρι το ταβάνι έναν ξεχωριστό εσωτερικό χώρο, αυτό δεν θεωρείται διαρρύθμιση, αλλά θεωρείται διασκευή. Οι διασκευές έχουν επίσης να κάνουν με διακοσμητικές κατασκευές.

Επίσης με τη 48ωρη ενημέρωση πάνε όλες οι εσωτερικές επισκευές, καθώς και οι εξωτερικοί χρωματισμοί όταν δεν απαιτούνται ικριώματα. Επίσης οι αλλαγές δαπέδων και επενδύσεων τοίχων, η συντήρηση εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η συντήρηση στεγών, η τοποθέτηση κλιματιστικών και θερμοσίφωνων.

Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευή ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ΕΕΜΚ, 48ωρη ενημέρωση  για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευής επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κλπ.

 

 

 

One Response to “Ανακαίνιση στο διαμέρισμα. Πότε χρειάζεται άδεια;”