Δωρεάν εργαλεία για το γραφείο

Οι εποχές είναι δύσκολες και όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια στην οργάνωση του γραφείου, με χαμηλό κόστος. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά προγράμματα που διατίθενται δωρεάν.

opensourceΟργάνωση γραφείου

http://www.openoffice.org/el/

https://el.libreoffice.org/features/

http://www.oxygenofficepro.com/

Πρότυπα :

http://templates.openoffice.org/el

http://templates.libreoffice.org/

Free Cad

http://www.freecadweb.org

http://librecad.org/cms/home.html

http://www.hongkiat.com/blog/free-cad-software/

http://cad.about.com/od/Personal_CAD/tp/Five-Top-Free-Cad-Packages.htm

http://brlcad.org/

http://archimedescad.github.io/Archimedes/

Cad Blocks – Libraries

https://cadaplus.com/blocks.php?lang=en

http://www.cadblocksfree.com

http://www.autodesk.com/solutions/cad-blocks

http://www.draftsperson.net/index.php?title=Draftsperson.net:Free_AutoCAD_Blocks

Free Statics – Mechanics

http://emweb.unl.edu/NEGAHBAN/EM223/Intro.htm

http://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-3/Equilibrium-and-Statics

 

 

Πηγές : engtools.wordpress.com

savedelete.com