Παρουσίαση Ελληνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Κύπρο

ηλεκτρονικό σύστημα αδειών ΤΕΕ

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ελληνικού Ηλεκτρονικού ΣυστήματοςΈκδοσης Οικοδομικών Αδειών καθώς και του Συστήματος «Ιππόδαμος», στις 7 Ιουλίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, στην παλιά Λευκωσία.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας για μηχανογράφηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών και πολεοδομικών αδειών, τιτλοποίησης κλπ, με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, για σκοπούς υποβοήθησης και περαιτέρω προώθησης της υλοποίησης της εν λόγω προσπάθειας.
Για τον σκοπό αυτό προσκλήθηκαν στην Κύπρο εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για παρουσίαση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού συστήματος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η παρουσίαση με τίτλο «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών – Ταυτότητα Κτιρίου» έγινε από τους δρα Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ, και την κ. Αλεξάνδρα Ματάλα, προϊσταμένη τμήματος Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου ΤΕΕ και απευθυνόταν προς τις αρμόδιες για το θέμα υπηρεσίες (υπ. Εσωτερικών, τμ. Πολεοδομίας, Ένωση Δήμων, τμ. Κτηματολογίου, επαρχιακές διοικήσεις).
Μετά την παρουσίαση του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ακολούθησε διευρυμένη εκδήλωση παρουσίασης του συστήματος «Ιππόδαμος» από εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και παρουσίαση του ελληνικού συστήματος μηχανογράφησης από τους εκπροσώπους του ΤΕΕ.

 

Οι παρουσιάσεις

 

Πηγή : etek.org.cy