Πότε απαιτείται άδεια δόμησης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

κτηνοτροφικές εγκαταστάσειςΣύμφωνα με τον Ν. 4056/12, άρθρο 1, πρόχειρα καταλύματα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτούν άδεια δόμησης.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους τύπους ή πρότυπα κατασκευών, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του προτύπου από Υ.ΔΟΜ.

Για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται άδεια δόμησης.

Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό Ν.4067/12 ο ορισμός της πρόχειρης κατασκευής είναι : “η κατασκευή που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο, από ασύνδετα ευτελή υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σανίδες.”