ΤΣΜΕΔΕ: Αυξήσεις στην Ειδική Προσαύξηση των μισθωτών από 1/7/2014

Αλλαγές στον υπολογισμό εισφορών ΤΣΜΕΔΕ από 01/07/2014

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που ισχύουν από 01/07/2014 στον κλάδο ειδικής προσαύξησης του ΤΣΜΕΔΕ για Νέους και Παλαιούς ασφαλισμένους.

Τι ισχύει για τους Παλαιούς ασφαλισμένους:

Από την 01/07/2014 ξεκινάει να παρακρατείται πρόσθετο ποσό ...