Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και για τις μελέτες

tsmede

Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου…» καταργείται η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Η κατάργηση είναι άμεση, ήτοι θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (πλέον) στο ΦΕΚ, η οποία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Σημειώνεται ότι με τον Ν. 4254/2014 είχε καταργηθεί από 1/1/2015 η αντίστοιχη κράτηση 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων, γεγονός που είχε δημιουργήσει θέμα διαφορετικής μεταχείρισης εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων, καθόσον οι δύο επιχειρηματικοί κλάδοι απολάμβαναν και απολαμβάνουν (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) τα ίδια προνόμια από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με κυριότερο την παροχή εγγυήσεων για την ανάληψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου πιστεύουμε ότι θα επιλυθεί οριστικώς και το θέμα της κράτησης 1% υπέρ ΕΜΠ, καθόσον η κράτηση αυτή είναι παρακολουθηματική της καταργούμενης κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για τα ανωτέρω θέματα έχει ασχοληθεί και ασχολείται εντόνως ο ΣΕΓΜ και έχει προβεί σε πλήθος σχετικών παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Αναδημοσίευση από Κωνσταντίνος Καλλέργης.

One Response to “Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και για τις μελέτες”