Μοντέλο κελύφους από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα/Mockup binishell structural model test with ABAQUS

  •  
  •  
  •  0
  •  

deformed shape shell meshing bottom shell meshing binishell mesh binishell mesh3 shell geometry