Τοπογραφικό σχέδιο

Σύμφωνα με το ν. 4178/2013 όλες οι δικαιοπραξίες εκτός σχεδίου θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωμένο τοπογραφικό σχέδιο εξαρτώμενο από το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, οδοιπορικό, χάρτη από πρόγραμμα ψηφιακής απεικόνισης και φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία λήψης.

Εκτός από την πρακτική σημασία που έχει ένα ενημερωμένο τοπογραφικό σχέδιο, σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, η νομική του σημασία είναι τεράστια, καθιστώντας το πιο σημαντικό έγγραφο στη διαδικασία της δικαιοπραξίας πάνω σε ένα ακίνητο.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας, αν ενδιαφέρεστε για σύγχρονο τοπογραφικό σχέδιο.