Πότε απαιτείται άδεια δόμησης για περιτοιχίσεις – περιφράξεις

περίφραξη με συρματόπλεγμαΣύμφωνα με το άρθρο 2 §62 :  Περίφραξη ή περίφραγμα είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.(ορισμός)

Διόρθωση: 

Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/2012 (ΝΟΚ (ΓΟΚ 2012) – Άρθρο 4 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας § 2κγ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4178/13),  απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) για περιτοίχιση -περίφραξη στις εξής περιπτώσεις

 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 m ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό , γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 • Επίσης επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

Να διεκρινήσουμε ότι :

 • η λιθοδομή περιλαμβάνει και τσιμεντόλιθους, ενώ επιτρέπεται και η σύνδεση με κονίαμα και το επίχρισμα. 
 • Η ελαφρά περίφραξη και η πρόχειρη περίφραξη δεν περιλαμβάνουν σενάζ. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται  άδεια δόμησης, πχ στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα στη βάση.

Στις περιπτώσεις νέας οικοδομής συνηθέστερα η άδεια περιτοίχισης περιλαμβάνεται στην άδεια δόμησης. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής, ή σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου γηπέδων, πρέπει μερικές φορές να εγκριθεί προηγουμένως άδεια δόμησης.

Προσθήκη:  Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου με άδεια δόμησης, εάν μέχρι τη λήξη της ισχύος της ή της αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέροντας οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη, όπου είναι υποχρεωτική, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται σε αόριστο χρόνο. (Ν. 4030/11 άρθρο 6  § 4γ). Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε φάση μετά την ολοκλήρωση των όψεων και της στέγης, μπορεί να κατασκευαστεί και η περίφραξη εφόσον περιλαμβάνεται στην αρχική άδεια, χωρίς να χρειάζεται καινούρια διαδικασία.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι λιγότερη περίπλοκη από την άδεια δόμησης, και απαιτεί λιγότερα δικαιολογητικά, παραμένει πάντως αρκετά χρονοβόρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 9 περιγράφονται τι είδους περιφράγματα επιτρέπονται, και οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης τους.

 1. Περιφράσσονται άρτια οικόπεδα εντός σχεδίουάρτια γήπεδα εκτός σχεδίουμη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίουΤα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να περιφραχθούν μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.
 2. Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των οικοπέδων ή στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου. (Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό –άρθρο 10 § 7 – υπάρχει η δυνατότητα τα περιφράγματα να κατασκευαστούν εκατέρωθεν του κοινού ορίου εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητώνΑυτή η διάταξη φαίνεται πώς ισχύει ακόμα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΝΟΚ καταργείται κάθε διάταξη που αντιτίθεται στο ΝΟΚ, και η συγκεκριμένη δεν περιλαμβάνεται -σύμφωνα με τα σχόλια της νομικού Ελένης Μπούτου-Λεμπέση για το ΤΕΕ)
 3. Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορούν να έχουν συνολικό ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,5 μ. Οι πόρτες για πεζούς και οχήματα, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης δεν μπορούν να είναι ψηλότερα από 2,50 μ. και μπορούν να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αρχίζουμε να μετράμε τα ύψη από την υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ. σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
 4. Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.
 5. Οι ιδιοκτησίες που ορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

 

21 Σχόλια “Πότε απαιτείται άδεια δόμησης για περιτοιχίσεις – περιφράξεις”

 1. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν υπάρχει οικόπεδο μέσα σε αστικό ιστό, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, και γειτνιάζει με κτισμένα οικόπεδα, υπάρχει υποχρέωση περίφραξής του; Σας ευχαριστώ για την όποια απάντησή σας.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ της12-4-1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων» είναι η υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.
   Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα και η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο επιβάλλονται κάποια πρόστιμα. Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα, ανάλογα με τον κανονισμό καθαριότητας του οικείου Δήμου.

 2. Γεια σας. Πολύ εμπεριστατωμένο και κατατοπιστικό το άρθρο σας σχετικά με τις περιφράξεις. Έχω όμως μία εύλογη απορία σχετικά με αυτό που αναφέρατε “Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται άδεια δόμησης, πχ στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα στη βάση”. Πως εξηγείται το γεγονός να επιτρέπεται περιτοίχιση από λιθοδομή ή από ελαφρύ υλικό μέχρι έως 1 μέτρο με ΕΕΜΚ τη στιγμή που και τα 2 είδη κατασκευών προϋποθέτουν την κατασκευή ενός υποτυπώδους σενάζ (οπλισμένου ή μη) για την ασφαλή έδραση των ανωτέρω, ενώ για συρματόπλεγμα με σενάζ απαιτείται Άδεια Δόμησης; Η μόνη εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το σενάζ είναι κρυφό ενώ στη δεύτερη εμφανές. Ευχαριστώ.

  • Πράγματι αυτά είναι απορίες που μόνο ο νομοθέτης μπορεί να μας λύσει. Θεωρητικά μπορείς να κάνεις το θεμέλιο μόνο με λιθορριπή ή και χωρίς θεμέλιο, με μια στρώση άοπλου σκυροδέματος.
   Πρακτικά κανείς δεν πρόκειται να σκάψει να δει τί έκανες για θεμέλιο.
   Νομίζω ότι στην περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος, θεωρούν ότι πρέπει να γίνει κάποια μελέτη από μηχανικό, ενώ για λιθοδομή, αυτό δεν χρειάζεται (;).

 3. Καλημέρα σας, κληρονόμησα πέτρινο σπίτι προ του 1955 στην επαρχία και θέλω να κατασκευάσω μάντρα. Από παλιά υπήρχε στοιβαγμένος σωρός από πέτρες, ως πρόχειρος μαντρότοιχος, αλλά θα ήθελα πλέον να τον “δέσω” με κονίαμα και να προσαρμοστεί και πόρτα. ‘Εχω ρωτήσει δύο μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας είπε ότι μπορεί να γίνει με άδεια μικρών επισκευών και ο δεύτερος με άδεια μικρών επισκευών που πρέπει να περάσει από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Από δική μου έρευνα σε νόμους άδεια του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής χρειάζεται σε κατεδαφίσεις σπιτιών προ του 1955, αλλά ο μηχανικός επιμένει ότι και για την μάντρα απαιτείται. Τι ισχύει τελικά; Ευχαριστώ πολύ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 6 §8 του ΝΟΚ αιτήσεις κατεδάφισης, επισκευής ή προσθήκης σε όλες τις κατασκευές προ του 1955 παραπέμπονται στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 4. Καλησπερα.σε οικοπεδο εντος σχεδιου για απλη περιφραξη με συρματοπλεγμα τι ειδους αδεια χρειαζεται?

  • Καλησπέρα. Το γράφουμε στο άρθρο. Απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα με ΕΕΜΚ. Με σενάζ άδεια δόμησης.

   • Ευχαριστω για την απαντηση.επειδη το συρματοπλεγμα θα μπει με πασαλους στο χωμα και θα χρειαστει και λιγο τσιμεντο αυτο ανηκει στην εεμκ?ευχαριστω.

 5. Καλησπέρα σας, θέλω να τοποθετήσω κιγκλίδωμα σε ημιυπαίθριο χώρο του εξοχικού σπιτιού μου, (μικρή βεράντα σκεπασμένη από την ταράτσα του σπιτιού) τα κάγκελα θα τοποθετηθούν από την βάση στου κτηρίου έως το ταβάνι για λόγους ασφαλείας, επειδή το εξοχικό βρίσκεται σε απόμακρη περιοχή με πολλά κρούσματα διαρρήξεων), μπορώ να το κάνω ή θα θεωρηθεί κάλυψη ημιυπαίθριου χώρου με σιδηροκατασκευή και εάν μπορώ να το κάνω απαιτείται άδεια για αυτό?Το εξοχικό βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή.

 6. Καλησπέρα σας. Σε οικόπεδο εκτός σχεδίου στην Μαλακάσα Αττικής, έχω κάνει περίφραξη με τσιμεντόλιθο και απλό μπετό για θεμέλιο. Στο ύψος του τσιμεντόλιθου είμαι οκ αλλά πάνω σε αυτό έχω τοποθετήσει κιγκλίδωμα (το συνολικό ύψος σαφώς το υπερβαίνει). Χρειάζεται να βγάλω άδεια για αυτό. Οι γνώμες από “ειδικούς” που έχω ακούσει κατά καιρούς είναι αντιφατικές.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 7. Ερώτηση
  Στο πίσω μέρος της αυλής θέλω να τοποθετήσω ένα ξύλινο σπιτάκι κήπου 3×5 μέτρα με ύψος 2 μέτρα θέλει αδεια?

 8. Kαλησπερα σας, θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση, σε γεωτεμαχιο εκτος σχεδιου, μη αρτιο και οικοδομισημο, μπορουμε να βγαλουμε αδεια μικρης κλιμακας για περιφραξη; Το γεωτεμαχιο εχει οριο σε ρεμα!

 9. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΝΤΥΣΩ ΤΗΝ ΜΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΝΤΡΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΕΚΤΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΚΑΛΟ ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 10. Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Απάντηση

  Καλημέρα σας. Σε οικόπεδο 840 τ.μ. εκτός σχεδίου με φάτσα 22μ στο δρόμο άδεια για κτίσμα 40 τετραγωνικά αποθήκη μπορεί να βγάλει;; αλλιώς άδεια περιτοίχισης μπορεί;

 11. Букмекерская контора 1xBet является одной из самых известных на рынке. Огромный выбор событий из мира спорта и киберспорта, множество открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет обширный функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по уникальным промокодам. Используя промокоды, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать последний промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с правилами и инструкциями, которые приведены ниже.

 12. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν χρειάζεται άδεια για να καλύψω με ξύλινο πυκνό καφασωτό πλέγμα την κοινή απλή με σιδερένιο κάγκελο ύψους 1,50 μ. περίφραξη με την αυλή του γείτονα προκειμένου να απομονωθώ οπτικά.