Εκτιμήσεις ακινήτων

εκτιμήσεις ακινήτωνΓια τη λήψη ενός δανείου από τράπεζα, ή για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου, είναι σημαντική η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου, με όρους αγοράς για μια δεδομένη στιγμή. Η εκτίμηση ακινήτων (real estate appraisal) είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος, που συνδυάζει οικονομικά, νομικά και τεχνικά στοιχεία. Στο εξωτερικό αποτελεί συνήθως ξεχωριστό αντικείμενο σπουδών. Η συμβολή του μηχανικού όμως στην ελληνική πραγματικότητα, με το περίπλοκο νομικό πλαίσιο δόμησης και ρύθμισης της αυθαιρεσίας είναι τεράστια.