Πραγματογνωμοσύνες

Σε δικαστικές διαμάχες με τεχνικό ζητούμενο, το δικαστήριο ή ο καθένας από τους αντιδίκους μπορεί να ζητήσει την τεχνική πραγματογνωμοσύνη ενός μηχανικού. Ο μηχανικός με βάση τους κανόνες της λογικής και της επιστήμης, καλείται να εξετάσει τα δεδομένα, και να εκδώσει με αμεροληψία το πόρισμα του. Ο πραγματογνώμονας που ορίζει το δικαστήριο, ορκίζεται σαν οποιοσδήποτε μάρτυρας, και βοηθάει το δικαστήριο προσφέροντας τις γνώσεις του, στο αντικείμενο που γνωρίζει καλά.
Περιπτώσεις που μπορεί να απαιτήσουν τη συμβολή τεχνικού πραγματογνώμονα είναι συνοριακές διαμάχες, και κατασκευαστικές αστοχίες που δημιουργούν προβλήματα σε γείτονες ή στους ιδιοκτήτες. Η επιλογή του πραγματογνώμονα γίνεται από τους καταλόγους του ΤΕΕ ή του αντίστοιχου Πρωτοδικείου.